وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلياخبار فرهنگ سلامتپيام هاي سلامتيفیلم و تیزربازی های سلامتنرم افزارهای سلامتجدیدترین مطالب سلامتباورهای غلطروزهای سلامتآموزش همگانی تغذیه
صفحه اول
تماس با ما
RSS
شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩  -  
 » 
عنوان ها
جدیدترین اخبار
جدیدترین مطالب
اخبار > سخنانی ارزشمند و پرمحتوا از امام حسن مجتبی علیه السلام
 


نسخه چاپي  ارسال به دوست
 سلامت معنوی
  سخنانی ارزشمند و پرمحتوا از امام حسن مجتبی علیه السلام

1. از امام حسن (ع) سؤال‌ شد: زهد چیست‌؟ فرمود: رغبت‌ به‌ تقوى‌ و بى‌ رغبتى‌ به‌ دنیا. (تحف‌ العقول، ص‌ 227)

2. از امام حسن (ع) سؤال‌ شد: مروت‌ چیست؟ فرمود: حفظ دین‌، عزت‌ نفس، نرمش، احسان، پرداخت‌ حقوق‌ و اظ‌هار دوستى‌ نسبت‌ به‌ مردم‌.(تحف‌ العقول‌، ص‌ 227)

3. از امام حسن (ع) سؤال‌ شد: كرم‌ چیست‌؟ فرمود: بخشش‌ پیش‌ از خواهش‌ و اطعام‌ در قحطى‌. (تحف‌ العقول، ص‌ 227)

4. از امام حسن (ع) سؤال‌ شد: بخل‌ چیست؟ فرمود: آنچه‌ در كف‌ دارى‌ شرف‌ بدانى، و آنچه‌ انفاق‌ كنى‌ تلف‌ شمارى.(تحف‌ العقول، ص‌ 227)

5.از امام حسن (ع) سؤال‌ شد: بى‌ نیازى‌ چیست؟ فرمود: رضایت‌ نفس‌ به‌ آنچه‌ برایش‌ قسمت‌ شده، هر چند كم‌ باشد.(تحف‌ العقول‌، ص‌ 228)

6 . از امام حسن (ع) سؤال‌ شد: فقر چیست؟ فرمود: حرص‌ به‌ هر چیز.(تحف‌ العقول، ص‌ 228)

7. از امام حسن (ع) سؤال‌ شد: شرف‌ چیست؟ فرمود: موافقت‌ با دوستان‌ و حفظ همسایگان. (تحف‌ العقول، ص‌ 228)

8. از امام حسن (ع) سؤال‌ شد: پستى‌ و ناكسى‌ چیست؟ فرمود: به‌ خود رسیدن‌ و بى‌اعتنایى‌ به‌ همسر.
(تحف‌ العقول، ص‌ 228)

9. پناهنده‌ به‌ خدا آسوده‌ و محفوخ‌ است، و دشمنش‌ ترسان‌ و بى‌یاور (تحف‌ العقول‌، ص‌ 229)

10. از خدا بر حذر باشید با زیادى‌ یاد او، و از خدا بترسید به‌ وسیله‌ تقوى، و به‌ خدا نزدیك‌ شوید با طاعت، به‌ درستى‌ كه‌ او نزدیك‌ است‌ و پاسخگو.(تحف‌ العقول‌، ص‌ 229)

11.بزرگى‌ كسانى‌ كه‌ عظمت‌ خدا را دانستند این‌ است‌ كه‌ تواضع‌ كنند، و عزت‌ آن­ها كه‌ جلال‌ خدا را شناختند این‌ است‌ كه‌ برایش‌ زبونى‌ كنند، و سلامت‌ آن­ها كه‌ دانستند خدا چه‌ قدرتى‌ دارد این‌ است‌ كه‌ به‌ او تسلیم‌ شوند.
(تحف‌ العقول‌، ص‌ 229)

12. بدانید كه‌ خدا شما را بیهوده‌ نیافریده‌ و سر خود رها نكرده‌، مدت‌ عمر شما را معین‌ كرده، و روزى‌ شما را میان­تان‌ قسمت‌ كرده، تا هر خردمندى‌ اندازه‌ خود را بداند و بفهمد كه‌ هر چه‌ برایش‌ مقدر است‌ به‌ او مى‌رسد، و هر چه‌ از او نیست‌ به‌ او نخواهد رسید، خدا خرج‌ دنیاى‌ شما را كفایت‌ كرده‌ و شما را براى‌ پرستش‌ فراغت‌ بخشیده‌ و به‌ شكرگزارى‌ تشویق‌ كرده‌، و ذكر و نماز را بر شما واجب‌ كرده‌ و تقوى‌ را به‌ شما سفارش‌ كرده، و آن‌ را نهایت‌ رضایت‌مندى‌ خود مقرر ساخته‌. (تحف‌ العقول، ص‌ 234)

13. اى‌ بندگان‌ خدا، از خدا بپرهیزید، و بدانید كه‌ هر كس‌ از خدا بپرهیزد، خداوند او را به‌ خوبى‌ از فتنه‌ها و آزمایش­ها برآورد و در كارش‌ موفق‌ سازد و راه‌ حق‌ را برایش‌ آماده‌ كند. (تحف‌ العقول‌، ص‌ 234)

14. هیچ‌ مردمى‌ با هم‌ مشورت‌ نكند مگر این كه‌ به‌ درستى‌ هدایت‌ شوند. (تحف‌ العقول، ص‌ 236)

15. پستى‌ و ناكسى‌ این‌ است‌ كه‌ شكر نعمت‌ نكنى‌. (تحف‌ العقول، ص‌ 236)

16. در طلب‌ مانند شخص‌ پیروز مكوش، و مانند كسى‌ كه‌ تسلیم‌ شده‌ به‌ قدر اعتماد نكن‌ چون‌ به‌ دنبال‌ كسب‌ و روزى‌ رفتن‌ سنت‌ است‌، و میانه‌روى‌ در طلب‌ روزى‌ از عفت‌ است، و عفت‌ مانع‌ روزى‌ نیست‌، و حرص‌ موجب‌ زیادى‌ رزق‌ نیست. به‌ درستى‌ كه‌ روزى‌ قسمت‌ شده‌ و حرص‌ زدن ، موجب‌ گناه‌ مى‌شود.(تحف‌ العقول‌، ص‌ 236)

17. انسان‌ تا وعده‌ نداده، آزاد است. اما وقتى‌ وعده‌ مى‌دهد زیر بار مسؤولیت‌ مى‌رود، و تا به‌ وعده‌اش‌ عمل‌ نكند رها نخواهد شد.(بحار الانوار، ج‌ 78، ص‌ 113)

18. آن‌ كس‌ كه‌ بر حسن‌ اختیار خداوند توكل‌ و اعتماد كند (و به‌ قضا و قدر الهى‌ خوشنود باشد) آرزو نمى‌كند در غیر حالى‌ باشد كه‌ خداوند برایش‌ اختیار كرده‌ است‌. (تحف‌ العقول‌، ص‌ 236)

19.خیرى‌ كه‌ هیچ‌ شرى‌ در آن‌ نیست، شكر بر نعمت‌ و صبر بر مصیبت‌ و ناگوار است‌.(تحف‌ العقول، ص‌ 237)

20. آن‌ حضرت- علیه‌ السلام‌- به‌ مردى‌ كه‌ از بیمارى‌ شفا یافته‌ بود، فرمود: خدا یادت‌ كرد پس‌ یادش‌ كن‌، و از تو گذشت‌ پس‌ شكرش‌ كن .(تحف‌ العقول‌، ص‌ 237)

21. هر كس‌ كه‌ پیوسته‌ به‌ مسجد رود یكى‌ از این‌ هشت‌ فایده‌ نصیبش‌ شود: آیه‌ محكمه‌، دست‌یابى‌ به‌ برادرى‌ سودمند، دانشى‌ تازه، رحمتى‌ مورد انتظار، سخنى‌ كه‌ او را به‌ راه‌ راست‌ كشد یا او را از هلاكت‌ برهاند، ترك‌ گناهان‌ از شرم‌ مردم‌ و ترس‌ از خدا. (تحف‌ العقول ، ص‌ 238)

22. به‌ درستى‌ كه‌ پر دیدترین‌ دیده‌ها آن‌ است‌ كه‌ در خیر نفوذ كند، و شنواترین‌ گوش­ها آن‌ است‌ كه‌ تذكرى‌ را بشنود و از آن‌ سود برد، سالم­ترین‌ دل­ها آن‌ است‌ كه‌ از شبه‌ها پاك‌ باشد.(تحف‌ العقول‌، ص‌ 238)

23. مردى‌ به‌ امام‌ حسن‌- علیه‌ السلام‌- عرض‌ كرد: دخترى‌ دارم‌، به‌ نظر شما با چه‌ كسى‌ وصلت‌ كنم . فرمود: با كسى‌ كه‌ متقى‌ و باایمان‌ باشد. چون‌ اگر او را دوست‌ بدارد، مورد احترامش‌ قرار مى‌دهد، و اگر از او نفرت‌ داشته‌ باشد، به‌ او ظ‌لم‌ نمى‌كند. (مستظ‌رف‌، ج‌ 2، ص‌ 218)

24. به‌ درستى‌ كه‌ نعمت‌ دنیا پایدار نیست، نه‌ از آسیبش‌ آسودگى‌ هست، و نه‌ از بدی­هایش‌ جلوگیرى‌، فریبى‌ است‌ حایل‌ سعادت‌، و تكیه‌ گاهى‌ است‌ خمیده‌. (تحف‌ العقول، ص‌ 239)

25. اى‌ بندگان‌ خدا از عبرت­ها پند گیرید، و از اثر گذشتگان‌ متوجه‌ شوید، و به‌ وسیله‌ نعمت­ها از نافرمانى‌ خدا باز ایستید، و از پندها سود برید. (تحف‌ العقول، ص‌ 239)

26. به‌ درستى‌ كه‌ خداوند ماه‌ رمضان‌ را میدان‌ مسابقه‌ خلق‌ خود ساخته‌ تا به‌ وسیله‌ طاعتش‌ به‌ رضاى‌ او سبقت‌ گیرند. (تحف‌ العقول‌، ص‌ 239)

27. به‌ خدا سوگند اگر پرده‌ برگیرند، معلوم‌ مى‌شود كه‌ نیكوكار مشغول‌ كار نیك‌ خود است‌ و بدكار گرفتار بدكردارى‌ خود. (تحف‌ العقول‌، ص‌ 240)

28. اى‌ پسرم‌ با هیچ كس‌ برادرى‌ مكن‌ تا بدانى‌ كجا مى‌رود و از كجا مى‌آید و چه‌ ریشه‌اى‌ دارد، پس‌ چون‌ خوب‌ از حالش‌ آگاه‌ شدى‌ و معاشرتش‌ را پسندیدى‌ با او برادرى‌ كن‌ به‌ شرط گذشت‌ از لغزش‌ و كمك‌ در تنگى‌.(تحف‌ العقول ، ص‌ 236)

29. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: ترس‌ چیست‌؟ فرمود: دلیرى‌ بر دوست‌ و گریز از دشمن‌. (تحف‌ العقول‌، ص‌ 227)

30. ننگ‌ كشیدن‌ آسان­تر از دوزخ‌ رفتن‌ است‌. (تحف‌ العقول‌، ص‌ 237)

31. سفاهت، به‌ پستى‌ گراییدن‌ و با گمراهان‌ نشستن‌ است.(بحار الانوار، ج‌ 78، ص‌ 115)

32. كسى‌ كه‌ عقل‌ ندارد ادب‌ ندارد، و كسى‌ كه‌ همت‌ ندارد مروت‌ ندارد، و كسى‌ كه‌ دین‌ ندارد حیا ندارد. خردمندى‌ موجب‌ معاشرت‌ نیكو با مردم‌ است، و به‌ وسیله‌ عقل‌ سعادت‌ هر دو عالم‌ به‌ دست‌ مى‌آید. بحار الانوار، ج‌ 78، ص‌ 111)

33. تعجب‌ مى‌كنم‌ از كسانی كه‌ در غذاى‌ جسم‌ خود فكر مى‌كنند ولى‌ در امور معنوى‌ و غذاى‌ جان‌ خویش‌ تفكر نمى‌كنند. شكم‌ را از طعام‌ مضر حفظ مى‌كنند ولى‌ در روح‌ و روان‌ خویش‌ افكار پلید و پستى‌ را وارد مى‌كنند.
(بحار الانوار، ج‌ 1، ص‌ 218)

34.حضرت‌ مجتبى-علیه‌ الاسلام‌- بهترین‌ جامه‌هاى‌ خود را در موقع‌ نماز مى‌پوشید، كسانى‌ از آن‌ حضرت‌ سبب‌ این‌ كار را سؤال‌ كردند، در جواب‌ فرمود: خداند جمیل‌ است‌ و جمال‌ و زیبایى‌ را دوست‌ دارد به‌ این‌ جهت‌ خود را در پیشگاه‌ الهى‌ زینت‌ مى‌كنم، خداوند امر فرموده‌ كه‌ با زینت‌هاى‌ خود در مساجد حاضر شوید.(تفسیر عیاشى‌، ج‌ 2، ص‌ 14)

35. تنها چیزى‌ كه‌ در این‌ دنیاى‌ فانى‌، باقى‌ مى‌ماند قرآن‌ است، پس‌ قرآن‌ را پیشوا و امام‌ خود قرار دهید، تا به‌ راه‌ راست‌ و مستقیم‌ هدایت‌ شوید. همانا محق‌ ترین‌ مردم‌ به‌ قرآن‌ كسانى‌ هستند كه‌ بدان‌ عمل‌ كنند اگر چه‌ آن‌ را حفظ نكرده‌ باشند، و دورترین‌ افراد از قرآن‌ كسانى‌ هستند كه‌ به‌ دستورات‌ آن‌ عمل‌ نكنند گرچه‌ قارى‌ و خواننده‌ آن‌ باشند. (ارشاد القلوب، ص‌ 102)

36. اى‌ مردم‌ هر كس‌ براى‌ خدا اخلاص‌ ورزد و سخن‌ او را راهنماى‌ خود قرار دهد به‌ راهى‌ كه‌ درست‌تر و استوارتر است‌ هدایت‌ مى‌شود و خداوند او را براى‌ آگاهى‌ و هوشیارى‌ توفیق‌ داده‌ و به‌ عاقبت‌ خوش‌ كمك‌ كرده‌ است.
(تحف‌ العقول، ص‌ 229)

37. پرسش‌ صحیح‌ نیمى‌ از علم‌ است، و مدارا كردن‌ با مردم‌ نیمى‌ از عقل‌ است، و اقتصاد و اعتدال‌ در زندگى‌ نیمى‌ از مخارج‌ است‌. (شرح‌ نهج‌ البلاغه‌ ابن‌ ابى‌ الحدید، ج‌ 18، ص‌ 108)

38. بیشترین‌ زیركى‌، ترس‌ از خدا و پرهیزكارى‌ است‌ و بیشترین‌ نادانى‌، عیاشى‌ و شهوترانى‌ است‌.
(حلیه‌ الاولیاء، ج‌ 2، ص‌ 37)

39. مادرم‌ فاطمه‌ (س‌) را دیدم‌ كه‌ شب‌ جمعه‌ تا صبح‌ مشغول‌ عبادت‌ و ركوع‌ و سجود بود و شنیدم‌ كه‌ براى‌ مؤمنین‌ دعا مى‌كرد و اسامى‌ آنان‌ را ذكر مى‌نمود و براى‌ آنان‌ بسیار دعا مى‌كرد ولى‌ براى‌ خودش‌ دعا نكرد، پس‌ به‌ او عرض‌ كردم: مادر چرا همان‌ طور كه‌ براى‌ دیگران‌ دعا كردى‌ براى‌ خودت‌ دعا نكردى‌، فرمودند: پسرم، اول‌ همسایه‌ را مقدم‌ دار و سپس‌ خود و اهل‌ خانه‌ را. (بحار الانوار، ج‌ 43، ص‌ 81)

40. سوگند به‌ خداوند! هر كس‌ ما را دوست‌ داشته‌ باشد، اگر چه‌ در دورترین‌ نقاط مانند دیلم‌ اسیر باشد، دوستى‌ ما براى‌ او مفید است. همانا محبت‌ ما گناهان‌ فرزندان‌ آدم‌ را از بین‌ مى‌برد، همانطور كه‌ باد برگ‌ درختان‌ را مى‌ریزد. (بحار الانوار، ج‌ 44، ص‌ 24).

-306 
 شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٣- ١٥:١٠ / شماره خبر: ١١٨٢٩٤
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج